Kirjoitukset

hallituksen viimeinen kokous

 

 

Vuosisadan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus

 

Viime päivinä olemme saaneet iloita hallituksen ja opposition löydettyä ratkaisun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi. Muutoksen kokoluokka on huikea: kun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen on nykyisin pienimpienkin kuntayksiköiden vastuulla, siirtyy vastuu järjestämisestä viidelle suuralueelle. Niiden väestöpohja vaihtelee vajaasta miljoonasta vajaaseen kahteen miljoonaan asukkaaseen.

Uudella mallilla saavutetaan nykyistä paremmin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden keskinäinen yhteensovittaminen. Entistä laajemmissa kokonaisuuksissa voidaan suunnitella, miten palvelut on järjestettävä riittävinä, laadukkaina ja tasalaatuisina kaikille, samalla tehokkaasti ja taloudellisesti sekä vaikutuksiltaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Uusi järjestämistapa näyttää tarkoittavan sitä, että palveluiden järjestämisvastuu ja niiden tuottaminen eriytyvät. Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalveluyksiköt säilynevät, mutta päätöksenteko väestölle tuotettavien palveluiden kohdentamisesta väestölle ja ilmeisesti myös palvelupisteiden laajuudesta ja varustelutasosta ym. tehdään suuralueilla isoa kokonaisuutta tarkastellen ja yhteen sovittaen.

Uuden järjestämistavan etuna on väestön tasapuolinen kohtelu sosiaali- ja terveyspalveluiden suhteen ja taloudellisen ennustettavuuden paraneminen satunnaisvaihtelun merkityksen vähetessä. Malli mahdollistaa päällekkäisten toimintojen purkamisen ja entistä tehokkaamman voimavarojen suuntaamisen. Asukasmäärään ja sairastavuusindeksiin perustuva kustannusjako tuntuu oikeudenmukaiselta

Toivottavaa on, että päätösvalta ei etäänny liian kauas kunnasta ja veronmaksajasta. Yllättävää, että myös oppositio, joka muutoin pitää kiinni kunnallisesta itsemääräämisoikeudesta kynsin hampain, on valmis siirtämään näin merkittävän osan kunnan päätösvaltaa suuralueille – edustaahan sosiaali- ja terveydenhuolto liki kahta kolmannesta kuntien taloudesta.

Suunniteltujen erityisvastuualueiden suhde erikoissairaanhoidon tuottamiseen olisi mielestäni vielä pohdittava tarkkaan. Jos erikoissairaanhoitoa tuottavat laitokset jäävät järjestäjätahon, erva-alueen yhteyteen, on mahdollista, että perustason sosiaali- ja terveyspalvelut joutuvat lapsipuolen asemaan. Yksi uudistuksen tavoitteista on ollut vahvistaa nimenomaan peruspalveluita.

Pienistä varaumista huolimatta saavutettua sote-ratkaisua voidaan tervehtiä ilolla.

 

Kari Ojala

Siilinjärven kunnanhallituksen 1. vpj    ,    Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuuston pj.

 

 

 

 

Yrittäjät kunnassa 

 

Yrittäminen on yhteiskunnan kannalta olennaisen tärkeää. Onnistunut yrittäminen saa aikaan koko kansakunnan pärjäämisen maailman markkinoilla. Suomen kuntien rajat eivät ensimmäisenä ole yritysten mielessä, kun katsotaan tulevaisuuteen ja arvioidaan yritysten kehittämistä ja menestymistä markkinoilla.

 Siilinjärven Yrittäjät haluavat olla innokkaasti yhteistyössä kuntapäättäjien ja virkamiesten kanssa kuten esim. yhteisillä aamubrunsseilla. Kunnallisten hankintojen pitää olla tarjolla kaiken kokoisille yrityksille. Viime syyskuussa allekirjoitimme sitoumuksen yrittäjyydestä. Nyt on sitoutumisen aika. 

On hienoa nähdä kuinka Siilinjärvellä rakennetaan vilkkaasti ja rivakasti eri puolilla kuntaa.. Ihan kuin olisi käsijarru otettu pois päältä! Tämä on positiivista yrittämisen kannalta ja mikä on hyväksi yrittäjyydelle, niin siitä hyötyvät kaikki kuntalaiset.

Lähiaikoina vapautuu keskuskorttelista liiketilaa, kun uusi supermarket avautuu. Kaupan palvelut lisääntyvät myös Vuorelassa ja Nilsiäntien varrella. Saamme paikkakunnan parhaaksi reilua kilpailua. Kannattaa tulla kauempaakin Siilinjärvelle. Myös Rissalan Yrityskylä etenee suotuisasti tarjoten myös teollista työtä.

Matkailun kehittämisen kannalta olennaista on yhteistyö alan yrittäjien kesken. Tämä elinkeino tuottaa euroja kuntarajojen ulkopuolelta ja sitä on tarjolla niin paljon kuin halutaan keksiä vastinetta kysynnälle.Kehittämiskohde on upea lentoaseman seutu ja vesiliikenne Rissalasta Tahkovuorelle Nyt tuumasta toimeen ja vesireitin suunnittelu tulisi aloittaa uudelleen. Jännevirran siltahanke 9-tiellä tukee matkailunäkymää, lentokentän kupeeseen pääsee laivalla. On vanha maamerkkikin, T-laituri !.  

Siilinjärven Yrittäjät odottavat laajaa ja monipuolista keskustelua yrittämiseen liittyen. Sekä hyviä päätöksiä! 

Esko Nenonen,     puheenjohtaja       Siilinjärven Yrittäjät ry

 

 

 

 

PIENTALOASUKKAITA  EI  SAA  RASITTAA  LISÄKULUILLA 

 

Suomen Omakotiliitto ry on aktiivinen ja voimakkaasti kasvava valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, johon kuuluu yli 75000 jäsentaloutta. Se tarjoaa yhdessä paikallisyhdistysten kanssa monipuolisia palveluja ja jäsenetuja pientä jäsenmaksua vastaan.                                                                                  

 Siilinjärven Seudun Omakotiyhdistykseen kuuluu jo yli 300 jäsentaloutta tarjoten yhteistyötä Kuopion ympäristön, sekä omakoti- ja rivitalo, että vapaa-ajan asuntojen omistajille. Toiminta on parhaillaan laajenemassa uutena Kaaville, Tuusniemelle ja Rautavaaralle

Asumisen on oltava kustannuksiltaan kohtuullista. Erilaisia rasitteita on yllin kyllin eikä pientaloasukkaita saa enää rasittaa uusilla veroilla tai maksuilla. 

KIINTEISTÖVEROSTA ON TULOSSA PIILOVARALLISUUSVERO , joka kohdistuu erityisesti omakoti- ja vapaa-ajan asumiseen. Tämä ei ole pientaloasukkaiden mielestä hyväksyttävää. Kiinteistövero tasaverona ei ota huomioon veronmaksukykyä.  Energiakustannusvertailussa v 2004 –2014 sähköenergian hinta on kohonnut n. 67 % ja polttoöljyn hinta 179 %  .  

Asuminen on meille kaikille perustarve.

Risto Skottman   pj.       Suomen Omakotiliiton Pohjois Savon piiri ry

 

 

 

 

TIESITKÖ ETTÄ ...


Pääministeri Jyrki Katainen on kotoisin Siilinjärven Vuorelasta
ja täältä hän on aloittanut uransa poliittisena päätöksentekijänä,
kunnanvaltuutettuna vuonna 1992.
Voitko ajatella, että pääministeri on myös lapsi, puoliso, isä,
entinen koulukaveri tai naapurin poika!  Kaikki on mahdollista!
Jokainen vanhempi on ylpeä lapsestaan toivoen hänelle onnea ja
menestystä elämässä. Jyrkin vanhemmat seuraavat aktiivisesti
poikansa uraa ja poikkeuksellisesti he suostuivat Siilinjärven
kokoomuksen
KALLANSILLAT- julkaisun haastateltavaksi.


Kysymys:  Mikä lapsessanne viittasi jo pienenä, että hänestä saattaa
tulla vielä jotain suurta?

Vastaus: "Kerran alakouluikäisenä Jyrki oli tokaissut että olisipa joskus
kiva kulkea liituraitapuvussa ja salkku kainalossa. Jyrki oli aktiivinen
oppilas ja otti jo nuorena vastuuta asioista - hän toimi myös partiossa.
Mikrofoni ei ollut kauhistus, vaan koulun juhlissakin hän halusi olla
juontajana. Perheen yhteiset keskustelut perjantaisin illallispöydässä
olivat Jyrkille tärkeitä, hän saattoi kattaa pöydän aistikkaasti ja valita
taustamusiikin valmiiksi. Jos ukki oli mukana, he kävivät vilkkaita
poliittisia keskusteluja. Jyrki oli auttavainen toisia lapsia kohtaan ja
hyväksyi erilaisuuden. Lisäksi hän hahmotti jo pienenä rahan käytön
ja verojen merkityksen ja oli kiinnostunut mihin veromarkat käytetään"

Suomen Tapaseura valitsi Jyrki Kataisen vuonna 2011 Vuoden
Käyttäytyjäksi.
Kunnianosoitus, joka myönnetään kerran vuodessa
ja vain kerran elämässä. Jyrkin kotona kiinnitettiin paljon huomiota
käyttäytymistapoihin ja opetettiin, että kädestä pitäen sanotaan päivää.

Pääministerin tehtävä on vaativa ja tehtäväkenttä laaja; isoja,
tärkeitä asioita ja kauaskantoisia päätöksiä tehdään sekä koti-
että ulkomaanpolitiikassa.


Kysymys: Millaista huolta vanhempina koette ja miltä tuntuu, kun poikanne
on töissä, edustamassa tai neuvottelemassa levottomuuksienkin keskellä
ja  saa välillä negatiivistakin palautetta ?

Vastaus: "Varsinkin äidin sydämessä tuntuu pahalta jos moititaan vain
moittimisen vuoksi ja ilman varsinaista syytä. Jyrki ei kuitenkaan provosoidu
herkästi ja se ärsyttää monia tahoja. Kansainväliset selkkaukset huolettavat
molempia vanhempia sekä ennen kaikkea työn rankkuus ja hektisyys.
Jaksamisen voimavarat ovat kuitenkin pääministerilläkin hallussa: fyysisestä
kunnosta ja liikunnasta huolehtiminen ( koko perheen voimin ), perheen tuki
sekä yhteiset hetket lasten kanssa mm. ruoanlaiton parissa.
Vanhemmat kokevat että poika on haasteiden edessä parhaimmillaan!"

Kysymys: Miten usein Pääministeri ehtii pitämään  vanhempiinsa yhteyttä?
Vastaus: "Yhteydenpito päivittäin, soittamalla. Yhteinen harrastus isä Yrjön
kanssa on eränkäynti."

Kysymys: Mitä vanhempina toivotte eniten pojallenne ja hänen perheelleen?
Vastaus: "Terveyttä ja jaksamista haasteiden edessä”.

Marja ja Yrjö Katainen ovat Vuorelan "alkuasukkaita" ; he rakensivat
muutaman silloisen lennoston perheen kanssa nykyiset rivitalokodit
keskelle ei-mitään vuonna 1966. Siitä lähtien he ovat asuneet Vuorelan
kodissa, johon Jyrki poika syntyi 1971. Taloyhtiössä on aina ollut hyvä
yhteishenki ja yhteisöllisyys, mm. ennen vietettiin yhdessä kaikkien
nimipäivät. Lapsille oli siten tarjolla tuttu ja turvallinen kasvuympäristö.
Yhteisöllisyyttä parhaimmillaan, jota nyt peräänkuulutetaan!
Alkuaikoina kauppapalvelu toimi esimerkillisesti: Lähin kauppa oli
Toivalassa Seppäsen kauppa. Perheet jättivät aamulla asuntonsa oven
ripaan tyhjän kassin ja ostoslistan, kaupasta haettiin kassi, täytettiin listan
mukaan ja töistä palatessa se odotti kotiovella. Maksu suoritettiin tilille.


Kysymys: Mitä mieltä olette Vuorelan nykyisestä palvelutarjonnasta ja onko
mielessänne kehittämistarpeita?

Vastaus: "Vuorelan palveluihin olemme tyytyväisiä. Asiamiesposti toimii hyvin
K-kaupan yhteydessä ja terveyspalvelut ovat erinomaiset. Jos jotain pitäisi
kehittää, niin laboratorio olisi hyvä saada jatkossa saman katon alle.
Harrastemahdollisuudet kunnassa ovat hyvät. Ikäihmisille toivottaisiin enemmän
toimintaa ja eri sukupolvet kohtaamaan tekemisen myötä. Yhteisöllisyyttä lisää."

Kiitän Marja ja Yrjö Kataista yhteistyöstä.
Tämän jutun myötä lähtevät lämpöiset ja kannustavat terveisemme
puolueen puheenjohtaja, pääministeri Jyrki Kataiselle ja hänen perheelleen.

Kaikesta huolimatta koemme, että vaikeinakin aikoina tulevaisuudenuskoa
tulee pitää yllä: " Meillä Suomessa asiat on kutakuinkin ihan tolallaan! "
Siilinjärvi on edelleen muuttovoittoinen, aktiivinen kunta Kuopion kupeessa
hyvine liikenneyhteyksineen, palveluineen ja harrastemahdollisuuksineen -
myös sopivassa määrin lisääntyvine haasteineen.
Eletään, asutaan ja voidaan hyvin  -  tervehtien ja toisistamme välittäen.


                                                                                                        
Merja Oksman

 

 

Merja Oksmanin kirjoituksia löytyy kohdasta TOIMIJAT 2013-2016   klikkaamalla nimeä ja nuolia sivupalkista