Kaikille hyvä

KAIKILLE HYVÄ SIILINJÄRVI TEHDÄÄN YHDESSÄ, TOISIAMME KUUNNELLEN

 

KUNTA UUDISTUU

Kunnan tehtävät muuttuvat tulevan vaalikauden aikana historiallisesti. Tulevaisuuden kunnat ovat sivistyksen. elinvoiman, yrittäjyyden, hyvinvoinnin ja terveyden edistäjiä. Niiden tehtävä on huolehtia lastemme tulevaisuudesta, varhaiskasvatuksesta eli päivähoidosta, perusopetuksesta, edellytyksistä työpaikkojen luomiseen ja suomalaisten hyvinvoinnista. Elinvoimaiset kunnat houkuttelevat kaikenikäisiä asukkaita ja yrityksiä.

Maakuntauudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen siirtyy maakuntien tehtäväksi vuoden 2019 alusta. Kuntavaaleissa 9.4.2017 valittavien kuntapäättäjien tehtäväksi jää varmistaa hyvien palveluiden kattava saatavuus ennen siirtoa.

VAHVA TALOUS TURVAA PALVELUT JA KUNNAN ELINVOIMASUUDEN

Terveen talouden perustana ovat asukkaiden työllisyys ja aktiivinen, uutta luova yritystoiminta. Yrittäjyyden edellytysten ylläpito ja jo varhain aloitettu yrittäjyyskasvatus ovat oleellinen osa uuden kunnan ja kuntalaisten hyvinvoinnin rakentamista.

Veronkorotukset eivät tulevalla vaalikaudella tule kysymykseen. Siilinjärveläisten korkea verorasite on saatava laskemaan. Väestörakenteeltaan terveessä Pohjois-Savon parhaan työllisyysasteen kunnassa maakunnan korkeimpiin kuuluva veroprosentti ei ole hyväksyttävä.

YHTEISÖLLISYYS JA VÄLITTÄMINEN LUOVAT HYVINVOINTIA

Kunnan tulee tukea kyliä, seuratoimintaa ja muita luontaisia keskinäisen välittämisen yhteisöjä ja vahvistaa niiden toimintaedellytyksiä käytettävissään olevin keinoin. Kunnan sisällä hyvin toimivat pienyhteisöt ovat oleellinen tekijä yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Kylien elinvoimaa vahvistetaan, ei heikennetä. Kuntalaiset ja heidän moninaiset pienyhteisönsä muodostavat sopuisaan rinnakkaiseloon kykenevän hyvinvoivan Siilinjärvi-yhteisön.

TOIMINTA ON DEMOKRAATTISTA, AVOINTA JA PALVELUHENKISTÄ

Siilinjärven kunnan työntekijät ja luottamushenkilöt tunnistavat aina olevansa palveluammatissa ja toimivat kuntalaisten hyväksi. Päätöksenteko on avointa ja keskustelevaa, asioiden valmistelu monipuolista ja palvelun käyttäjiä kuuntelevaa. Päätöksentekoa ohjaa ennakoivuus ja ennakkoluulottomuus.

ELINYMPÄRISTÖ ON TERVE JA TURVALLINEN

Suunnittelu, kaavoitus ja rakentaminen tehdään ottaen huomioon turvallisuus ja ympäristön hyvinvointi.

TULE MUKAAN VAALITYÖHÖN JA VAIKUTTAMAAN!

SIILINJÄRVEN KOKOOMUS