Kaikille hyvä

 

 

Lähtisitkö kuntavaaleihin 9.4.2017 ehdokkaaksi tekemään Siilinjärvestä hyvää kuntaa kaikille?

 

Me Siilinjärven kokoomuslaiset haluamme, että Siilinjärvi on kaikille hyvä kunta. Hyvä kunta tehdään yhdessä kaikkien kuntalaisten kanssa toinen toistamme kuunnellen. Meitä ohjaavat toiminnassamme kokoomuslaiset arvot. Kokoomuksen aatteessa yhdistyvät vapaus, vastuu ja demokratia, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen. Keskeistä on vapauden ja vastuun tasapainon tavoittelu sekä yksilöllisyyden ja yritteliäisyyden korostaminen. Kokoomus tukee demokratian kehittämistä ja kansalaisten aitoa osallisuutta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

 

Kokoomuksen aatetta määrittelevät lähiyhteisön vastuun korostaminen, ihmisten eettisen arvopohjan ja pohdinnan tukeminen sekä isänmaanrakkaus yhdistettynä aktiiviseen kansainvälistymiseen ja globaaliin vastuullisuuteen. Kokoomus on myös aktiivinen ja avoin uudistaja. Kokoomus rakentaa aloitteellisesti ja ennakkoluulottomasti tulevaisuutta sekä etsii ratkaisuja yhteiskunnallisiin epäkohtiin.

Ryhtymällä ehdokkaaksi voit vaikuttaa

 

Jo ryhtymällä ehdokkaaksi voit vaikuttaa siihen, millainen Siilinjärven ja sen asukkaiden tulevaisuus tulee olemaan. Vaalit ja vaaliohjelma tehdään yhdessä kuntalaisten kanssa – ehdokkaat etunenässä. Kunnan rooli ja tehtävät muuttuvat. Jatkossa kunnassa päätetään ennen kaikkea kunnan elinkelpoisuuteen ja sen asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä asioista. Koulutus, sivistys, työllisyys, syrjäytymisen ehkäisy ja elinkeinopolitiikka nousevat entistä keskeisemmin kuntapäättäjien tehtäväalueiksi. Haluamme pitää kaikki mukana.

Mitä ehdokkuus edellyttää

Sinun tulee olla Siilinjärven kunnan asukas ja viimeistään vaalipäivänä 9.4.2017 18-vuotias. Muutoin ikäsi ei vaikuta, eivät myöskään sukupuoli, ammatti, harrastukset tai yleiset kiinnostuksen kohteet. Arvostamme sitä, että olemme erilaisia. Toivomme, että olet aktiivinen ideoija ja toimija vaalityössä. Toivomme sinun jakavan kokoomuslaiset arvot, joille vaalityömme ja tavoitteemme perustuvat.

 

Tukea ja ohjeita ehdokkuuteesi saat Siilinjärven Kokoomuksen toimijoilta sekä Kokoomuspuoleen kautta. Siilinjärven Kokoomuksella on vaalibudjetti, joka puitteissa julkaisemme yhteisiä ehdokasesitteitä ja ilmoituksia, mutta ehdokkaan omat mainokset ja ilmoitustoiminta ovat ehdokkaan kuluja. Keräämme 60 euron ehdokasmaksun, joka käytetään vaalien mainoskuvien ottamiseen.

Mitä muuta on hyvä tietää

Vaalien jälkeen tehtävästä luottamushenkilöpaikkojen jaosta, esimerkiksi lautakuntien jäsenyydestä, sopii ja päättää Siilinjärven Kokoomus ry yhdessä Kokoomuksen valtuustoryhmän kanssa. Valinnassa vaikuttavat henkilökohtaisen vaalimenestyksen ohella muut seikat, muun muassa aktiivisuus yhdistyksen vaalitoiminnassa. Luottamushenkilöpalkkioista kokoomuslainen luottamushenkilö maksaa nk. puolueveroa, joka käytetään Siilinjärven Kokoomuksen toiminnan, ennen kaikkea vaalitoiminnan rahoittamiseen.

Miten sinun tulee toimia kiinnostuttuasi ehdokkuudesta

Ota yhteyttä Siilinjärven Kokoomus ry:n puheenjohtajaan Tomi Toivaseen, puhelin 0505173249,  tai sihteeriin Esko Nenoseen, puhelin 0400674157. Sähköpostiyhteys siilinjarvenkokoomus@gmail.com. Käydään keskustelu ehdokkuudestasi ja saat lisäohjeita.