LAUTAKUNNAT


Lautakunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, jotka hoitavat eri tehtäväkokonaisuuksia. Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenet ja varajäsenet toimikaudekseen eli neljäksi vuodeksi kerrallaan. Lautakuntien tehtävät määräytyvät hallintosäännön, hallinnonalakohtaisen lainsäädännön ja tehtävien mukaan.  

Siilinjärven kunnan lautakunnat ovat

  • keskusvaalilautakunta
  • maaseutulautakunta
  • sivistyslautakunta
  • sosiaali- ja terveyslautakunta
  • tarkastuslautakunta
  • tekninen lautakunta
  • viranomaislautakunta
  • ympäristöterveyslautakunta

(https://www.siilinjarvi.fi/minun-siilinjarvi/minun-siilinjarvi-2/lautakunnat/)