LAUTAKUNNAT


Lautakunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, jotka hoitavat eri tehtäväkokonaisuuksia. Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenet ja varajäsenet toimikaudekseen eli neljäksi vuodeksi kerrallaan. Lautakuntien tehtävät määräytyvät hallintosäännön, hallinnonalakohtaisen lainsäädännön ja tehtävien mukaan.  

Siilinjärven kunnan lautakunnat ovat

  • keskusvaalilautakunta
  • maaseutulautakunta
  • sivistyslautakunta
  • sosiaali- ja terveyslautakunta
  • tarkastuslautakunta
  • tekninen lautakunta
  • viranomaislautakunta
  • ympäristöterveyslautakunta

(https://www.siilinjarvi.fi/minun-siilinjarvi/minun-siilinjarvi-2/lautakunnat/


Siilinjärven Kokoomuksen edustus lautakunnissa toimikaudelle 2017-2021:


Keskusvaalilautakunta - Vj: Hannu Rasi, varajäsen: Arja Jolkin

Maaseutuvaliokunta - Pj: Tomi Toivanen, varajäsen: Timo Mykkänen

Sivistyslautakunta - Vpj: Timo Mykkänen, varajäsen: Sami Syri

Sosiaali- ja terveyslautakunta - Vj: Leena Korhonen, varajäsen: Esko Repo

Tarkastuslautakunta - Vj: Riitta Kerkola, varajäsen: Jarkko Kaitokari

Tekninen lautakunta - Vpj: Lassipekka Parviainen, varajäsen: Esko Nenonen

Viranomaislautakunta - Pj: Tuomo Snellman, varajäsen: Esko NenonenVj: Varsinainen jäsen

Pj: Puheenjohtaja

Vpj: Varapuheenjohtaja